Det var en gång… En berättarworkshop

Det var en gång... En berättarworkshopAlla uppskattar en god berättelse, men det är inte alla som tror sig kunna berätta den. I praktiska övningar lyfter vi individernas lust att berätta, möter deltagarnas hinder och ger dem medel att nå målet: Ett lustfyllt berättande.

Vi som driver Kung & Drottning produktion har arbetat med improviserat berättande i över 15 år.
Längs vägen har vi samlat på oss massor av kunskaper och erfarenheter. Vi vet hur man bygger en bra historia, vi vet vilka fallgroparna är och hur det känns att falla ner i dem.

Att berätta en historia för någon, vare sig den är improviserad på scenen eller nedskriven som en uppsatts, innebär ett visst mått av mod. Modet att våga misslyckas. I den här workshopen ger vi deltagarna verktyg för att våga och för att bygga sin historia med en början, en mitt och ett slut.

Hela workshopen är uppbyggd runt improvisationsteaterns tre hörnstenar:

Bejaka – Dina egna och dina (eventuella) medberättares idéer

Lyssna – Och våga förändras av det du hör

Våga misslyckas – Som en förutsättning för att lyckas

Begrepp som lyfts under workshopen är bland annat: Dramaturgi, Konflikt, Plattform, Genre

Upplägg

Alla övningar görs i mindre grupper, ofta två och två. Allt för att skapa en trygg miljö för deltagarna.

  • Övningar i improvisationsteaterns grunder – Bejaka, Lyssna & Våga misslyckas.
  • Vad är en historia – Dramaturgi, vad är det?
  • Skriv korta historier, i grupp, utifrån en given mall – Förståelse för vad början, mitt och slut innebär.
  • Skådespelarna spelar upp ett par av berättelserna som deltagarna skrivit.

Workshopen går också att kombinera med vår föreställning Bokimpro – en improviserad närabokenupplevelse.

Fakta: Det var en gång… En berättarworkshop

Målgrupp
Längd
Max antal
Yta
9 – 12 år
80 min
30 pers
2 klassrum fritt från bänkar

MEDVERKANDE
Kari Hamfors Wernolf
Per Wernolf

FÖR NEDLADDNING
Infoblad – Det var en gång…