Skapa teater – Från ax till limpa.

Foto: Anna W Thorbjörnsson


Från ax till limpa är en workshop som syftar till att deltagarna ska få kännedom om hur vägen från idé till färdig föreställning kan se ut. Den ger deltagarna verktyg för att bli kreativa och dessutom hitta ett sätt att strukturera sin kreativitet till en berättelse.

(Covid-19 tillägg: Workshopen kan ges utomhus om platsen är avskild från andra elevers insyn, då detta skulle verka hämmande för kreativiteten och modet hos deltagarna).

Tillfälle 1 – Improvisationsteaterns grunder                               40 minuter
Workshopen är uppbyggd runt Improvisationsteaterns tre hörnstenar:  

  • Bejaka – Dina egna och dina (eventuella) medberättares idéer
  • Lyssna – och våga förändras av det du hör
  • Våga misslyckas – som en förutsättning för att lyckas

I praktiska övningar lägger vi grunden för ett kreativt samarbete och lyfter individernas lust att berätta. Vi möter deltagarnas hinder och ger dem medel att nå målet: Ett lustfyllt berättande tillsammans med andra. Alla övningar görs i mindre grupper, ofta två och två. Allt för att skapa en trygg miljö för deltagarna.

Tillfälle 2 – Storytelling                                                                       40 minuter
Deltagarna påminns om improvisationsteaterns grunder och fortsätter att arbeta med dem som grund. Till grunden fogas nu några dramaturgiska hörnstenar för att bygga sin historia med en början, en mitt och ett slut. Även vid detta tillfälle är deltagarna aktiva i praktiska övningar. Denna gång i grupper om ca fem elever. Lektionen avslutas med att varje grupp lämnar 1-2 korta berättelser (synopsis till små dramatiska verk) till de som leder workshopen.

Hemarbete för teatern
Baserat på deltagarnas berättelser förbereder vi ett miniatyrverk åt varje grupp, skriver repliker och bygger eventuellt ut historien så att den blir spelbar som teater. Sedan skickar vi scenerna så att eleverna kan vara förberedda till nästa gång vi ses.

Tillfälle 3 – Uppspel av småpjäser                                                    90 minuter
Med ledare från Teater Kung och Drottning får eleverna nu repetera sina småpjäser och spela upp dem för varandra. Pjäserna kommer att vara max 3 minuter och repeteras i olika genrer. Deltagarna får med hjälp av Spotify hitta passande musik till sina uppspel. Om de vill kan de ha arbetat på tex bildlektionen och gjort en affisch till föreställningen.

För nedladdning:

Infoblad Från Ax till limpa